Inzending Resolve Scheidingsbemiddeling voor de Divorce Challenge: Vitaal scheiden en mediation als 1ste keuze.

De overheid ziet de stijging van het aantal vechtscheidingen als een groot maatschappelijk probleem en wil hier wat aan doen. Afgelopen periode is er daarom een nieuwe website gelanceerd. Zowel ervaringsdeskundigen als professionals worden gevraagd hun ideeën in te dienen over hoe vechtscheidingen voorkomen kunnen worden. Een jury bekijkt welke inzendingen bruikbaar zijn.

Inzending Resolve Divorce Challenge

Vanuit Resolve hebben wij ook een inzending gedaan. Een samenvatting van onze inzending:

Wij zijn mediators van Resolve Scheidingsbemiddeling. Onze dienstverlening is erop gericht partners zo goed mogelijk te begeleiden bij een scheiding. Een aantal keuzes zijn hierin van belang. Deze zorgen ervoor dat partners zo goed mogelijk door de scheiding heenkomen en verder kunnen. Het doel is te allen tijde een vechtscheiding te voorkomen. Deze keuzes zijn:

1. Regel de scheiding met een mediator

Dit houdt in dat stellen samen de scheiding regelen, onder begeleiding van een mediator. Deze zorgt ervoor dat partners goed voorgelicht worden over alle zaken en steunt in het maken van afspraken. Ook zorgt de mediator ervoor dat er goede, reële en eerlijke afspraken gemaakt worden. Er wordt ook bewaakt dat afspraken niet gebaseerd zijn op emoties van dat moment, maar dat er gekeken wordt wat op lange termijn goed is.

Bij mediation ligt de focus niet op de strijd en gelijk krijgen, maar op elkaar zaken gunnen en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Doel is dat beide partners zo goed mogelijk verder kunnen.

2. Regel alle zaken goed

Zorg ervoor dat partners goed voorgelicht worden door een goede en deskundige mediator. Daardoor zijn er goede afspraken mogelijk, door beide partners gedragen. Deze afspraken werken in de praktijk en zorgen niet steeds voor ruzie of frustraties. Als de scheiding eenmaal goed is afgehandeld, kan men verder en komt er ook vaak ruimte voor het emotionele proces, waardoor men zaken kan verwerken.

3. Neem de tijd voor emoties en het rouwproces

Zorg voor goede voorlichting hierin en een professional (zoals een mediator) die hier aandacht aan besteed en mensen zo nodig verwijst naar professionele hulp.

In onze dienstverlening in het boek ‘Vitaal scheiden’ besteden we uitgebreid aandacht aan de 3 bovenstaande factoren. Zie ook de website van ‘Vitaal scheiden‘ of het persbericht Vitaal scheiden.

Yvonne van den Berg, mediator/eigenaar Resolve Scheidingsbemiddeling.

Neem contact met ons op

Leave a Reply