Achtergrond nieuws bij het boek ‘Vitaal scheiden’.

Scheiden en  het voorkomen van vechtscheidingen is een actueel onderwerp, dat hoog op de politieke agenda staat. Mediation, het samen met regelen van de scheiding, heeft hierin een preventieve werking en wordt vanuit de overheid dan ook gestimuleerd. Welke initiatieven en ontwikkelingen zijn er?

Maatschappelijk kader en actualiteit

  • Het boek geeft partners die uit elkaar gaan (zowel getrouwde als samenwonende) een goede voorbereiding op het regelen van hun scheiding/einde samenwoning. Dit sluit aan bij de tendens dat men goed geïnformeerd wil zijn en zelf de regie wil hebben.
  • In het boek is het uitgangspunt dat partners samen de scheiding regelen met behulp van een mediator. Er is een sterke toename van het gebruik van mediation. Vanuit de overheid wordt dit gestimuleerd. Redenen hiervoor zijn: het is een vorm die effectiever is dan een scheiding met behulp van twee advocaten (er wordt meer geinvesteerd in de onderinge relatie als ouders). Daarnaast verlicht het de druk op de rechterlijke macht.
  • De maatschappelijke problemen voortkomend uit een vechtscheiding staan op dit moment hoog op de politieke agenda. Vanuit de overheid is er veel aandacht en zijn er initiatieven om vechtscheidingen tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn de divorce challenge, de overheid vraagt hierbij aan hulpverleners en ervaringsdeskundigen om ideeën in te dienen om vechtscheidingen te voorkomen.
  • Er is recentelijk een brandbrief van diverse deskundigen naar de overheid gestuurd om het groeiend aantal scheidingen tegen te gaan. De actuele vraag speelt of gemeentes (of gemeentelijke instanties) een taak hebben in het preventief voorkomen van scheidingen. Zie: Brandbief aan alle gemeenten.
  • De gevolgen van een vechtscheiding zijn groot: kinderen komen in de knel, psychische problemen bij kinderen en ouderverstoting (dit houdt in dat een kind een ouder niet meer ziet). De kinderombudsman zegt hierover “De Kinderombudsman vindt dat ernstige ontwikkelingsbedreiging en emotionele verwaarlozing van kinderen, die het gevolg zijn van de vechtscheiding van hun ouders, inderdaad als vorm van kindermishandeling moet worden gezien.” (Zie adviesrapport Vechtende ouders, het kind in de knel – Kinderombudsman).

Cijfers

Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Dit zijn ongeveer 35.000 scheidingen per jaar (bron: CBS).

Meer informatie

Zie ook: persbericht Vitaal scheiden of de website van Vitaal scheiden.

Neem contact met ons op

Leave a Reply