Vaststellingsovereenkomst bij scheiding: hierin komen de afspraken over de scheiding te staan tussen beide partners. Een mediator kan jullie helpen deze afspraken in goed gezamenlijk overleg te maken. De vaststellingsovereenkomst is een formeel document. Om een executoriale titel erop te krijgen (dus bij de rechter afdwingbaar als afspraken niet goed lopen in de praktijk), moet de vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd bij de notaris.

Afspraken in de vaststellingsovereenkomst:

  • jullie woning: neemt één van jullie de woning over? is er een restschuld? etc
  • verdeling van de gemeenschappelijke goederen: verdeling bankrekening, spaarrekening, auto etc.
  • pensioenen: hoe regelen jullie dit?
  • partneralimentatie: hoe hoog wordt de alimentatie en hoe lang spreken jullie af?

Lees meer: mediation bij scheiding.