Als je door scheiding noodgedwongen je woning moet verkopen, heb je veel vragen: hoeveel gaat de woning opbrengen? Hoe lang gaat het duren voordat de woning verkocht is?

Vragen

Je kunt ervoor kiezen uw woning na de scheiding te verkopen. Dit kan ook noodgedwongen zijn. Deze keuze geeft duidelijkheid, maar roept ook vragen op:

  • hoe lang duurt het voordat onze woning wordt verkocht?
  • hoeveel brengt de woning op na verkoop?
  • wie blijft er in de woning wonen tot de woning wordt verkocht?
  • hoe worden de kosten verdeeld: hypotheeklasten, verzekeringen, levensverzekering, die gekoppeld is aan de woning en de energiekosten?
  • hoe zit het met de aftrekbaarheid van de hypotheekrente?

Hoe lang staat onze woning te koop?

Hoe lang de woning te koop staat is een onzekere factor. De makelaar kan meestal wel een indicatie geven.

Winst of verlies bij verkoop  woning

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen wordt de overwaarde (is winst) / onderwaarde (is verlies) na verkoop gelijkelijk verdeeld. Bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarde is het afhankelijk van hoe de huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld.

Wie blijft er in de woning?

Jullie kunnen samen bepalen wie in de woning blijft wonen, de kinderen en bij wie zij hun hoofdverblijf hebben speelt bij deze keuze vaak een belangrijke rol.

Verdeling kosten en aftrek hypotheekrente

Over de verdeling van de kosten kunnen allerlei afspraken gemaakt worden. Één en ander is afhankelijk van de inkomsten van jullie. Na de scheiding is de woning nog 2 jaar aftrekbaar voor degene die de woning heeft verlaten.

Meer informatie: eigen woning en scheiden.

Leave a Reply