Tremanormen: dit zijn officieel door de rechtbank gehanteerde uitgangspunten voor het berekenen van de alimentatie. Dus voor zowel de partneralimentatie en kinderalimentatie wordt bij de alimentatieberekening rekening gehouden met de Trema Normen.

Bij het bepalen van de alimentatie wordt er zowel gekeken naar de behoefte als de draagkracht. De uitkomst van deze alimentatieberekening is een richtlijn waarover ouders/partners vervolgens samen afspraken kunnen maken onder begeleiding van een mediator.