Redenen om uit elkaar te gaan:

Nummer 1: Botsende karakters

In de eerste maanden van een relatie, kijken de geliefden nog door een roze bril. Uiteindelijk gaan de slechte eigenschappen van het karakter van beide een steeds belangrijkere rol spelen. Indien toch blijkt dat de karakters te sterk van elkaar verschillen, heeft de relatie geen kans van slagen.

Nummer 2: Eén van de partners heeft een ander gevonden

Hierbij speelt de kwaliteit van de relatie ook vaak een belangrijke rol. Partners die tevreden zijn hun partner, zullen minder snel kiezen voor een affaire.

Nummer 3: Partners zijn op elkaar uitgekeken

Huwelijkspartners hebben het vooruitzicht dat ze hun hele leven lang bij elkaar blijven. Zodra er een situatie ontstaat dat één van beide op de ander uitgekeken is, zal het lastig worden om de toekomst verder samen in te vullen.

Nummer 4: Onverenigbare toekomstplannen

Er bestaan altijd meningsverschillen over bepaalde zaken, maar sommige zaken zijn zo belangrijk dat de partners hierover wel op één lijn moeten zitten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een kinderwens, of de wens van één van beide om in het buitenland te gaan wonen. In dit soort zaken kunnen partners geen concessies doen.

Nummer 5: Problemen met de gezondheid

Dit is een lastige situatie. Op het moment dat één van de partners ernstig ziek is geworden, is het erg laf om het huwelijk hierom te verbreken. De verlatende partner heeft uiteraard meerdere redenen, maar het blijft lastig uit te leggen.

Nummer 6: Geldzorgen

Geld is een onderwerp waar veel ruzies binnen relaties over ontstaan. Dit geldt zeker in het geval er niet veel van aanwezig is. In een huwelijk moeten beide partners het eens zijn over de manier om het geld te besteden. Geldzorgen leggen een zeer grote druk op een relatie.

Nummer 7: Seksuele problemen

Ontevredenheid over het seksleven kan een reden zijn om een huwelijk te verbreken. De problemen beginnen mogelijk met het seksleven, maar uiteindelijk zullen hier meer problemen uit voort komen.

Nummer 8: Familie en de kinderen

Schoonfamilie is vaak een lastig onderwerp. De aangetrouwde heeft minder begrip voor de gewoonten en ongemakken van de familie van de partner. Ook de eigen kinderen kunnen een grote druk uitoefenen op het huwelijk.

Nummer 9: Kinderwens die niet wordt gedeeld

Een kinderwens valt niet te negeren. Een huwelijk waarbij hier verschil van mening over bestaat, heeft geen kans van slagen. Diegene die geen kinderen wenst, kan hierin moeilijk inbinden. Dit geldt nog sterker voor de partner met een kinderwens.

Nummer 10: Sociale en culturele verschillen

De verschillen tussen de diverse culturen kan zeer groot zijn. De huwelijkspartners realiseren zich vaak niet dat deze verschillen altijd zullen blijven. De verschillen in het geloof en in het leven in het algemeen, kunnen te groot zijn.

Lees meer op: info.nu.nl

Lees meer over relaties: scheiden of blijven of waarom uit elkaar.

Leave a Reply