Tijdelijk ouderdomspensioen of een overbruggingspensioen: een regeling die ingaat voordat je de pensioenleeftijd bereikt. Je bouwt een tijdelijk ouderdomspensioen of een overbruggingspensioen op voor de overbrugging van een periode waarin je pensioen tijdelijk lager is.

In veel pensioenregelingen bestaat de mogelijkheid om vóór de AOW gerechtigde leeftijd een pensioenuitkering te krijgen. In die periode tot de AOW leeftijd, ontvangt de gepensioneerde nog geen AOW uitkering. Die personen zijn bovendien verplicht bepaalde sociale verzekeringspremies te betalen, die na de AOW leeftijd niet meer verschuldigd zijn. Om het inkomensverschil in de periode vóór de AOW leeftijd te overbruggen, bevatten veel pensioenregelingen een overbruggingspensioen, ook wel tijdelijk ouderdomspensioen genaamd.

Lees meer over pensioen bij scheiding.