KLEINUw scheiding samen regelen onder begeleiding van de mediator in Heerhugowaard. Alle gesprekken zijn met u samen, zodat u allebei over alle informatie beschikt. Uitgangspunt is dat u zo goed mogelijk verder kunt. Samen regelen geeft rust en duidelijkheid

Uw scheiding samen regelen met de mediator in Heerhugowaard

Neemt u contact op voor een kosteloos adviesgesprek (gesprekken bij u thuis):

Anne Marie Baud, tel. 06 – 19 99 08 98

Scheiden onder begeleiding van de mediator in Heerhugowaard

Stap voor stap wordt uw scheiding geregeld:

    1. Samen met u worden afspraken gemaakt over alimentatie, uw financiën, pensioen, inboedel en uw woning.
    2. Bij kinderen komt er een ouderschapsplan. Afspraken worden gemaakt over hoe vaak en wanneer uw kinderen bij vader of moeder zijn. Worden jonge kinderen opgehaald of gebracht bij vader of moeder? Ook afspraken over de verjaardag van de kinderen en feesten zoals Sinterklaas worden vastgelegd. Samen met u wordt besproken wat uw ideeën zijn en wat kinderen zelf willen.
    3. De juridische afhandeling wordt voor u verzorgd.
    4. U betaalt voor de hele dienstverlening een all-in tarief.
    5. Gesprekken zijn bij u thuis.

Gesprekken met een mediator

Alle zaken worden samen met u besproken. Denk aan de inboedel, financiën, pensioen of een eigen bedrijf. Voor u wordt bewaakt dat alles aan de orde komt, zodat u zeker weet dat er geen zaken worden vergeten. Ook wordt aangeven welke documenten u moet aanleveren. Denk aan een hypotheekakte, pensioen overzichten of financiële overzichten.

Tip bij kinderen

Kinderen hebben minder last van de scheiding, als u als ouders goed blijft communiceren met elkaar. Dit houdt in dat er respect is naar elkaar en er geen verwijten over en weer zijn. Probeer emoties over de breuk zoveel mogelijk uit uw contact als ouders te houden.

Meer informatie: (scheidings)mediation Heerhugowaard.

De mediator Heerhugowaard regelt samen met u uw hele scheiding

Neemt u contact op voor een kosteloos eerste adviesgesprek: Anne Marie Baud 06 – 19 99 08 98, b.g.g. 06 – 81 85 83 03 / baud@resolve.nu via het contactformulier. Ook na de scheiding kunt u bij mij terecht voor vragen.