Als tijdens de scheiding blijkt dat de woning verkocht moet gaan worden, kan er een hoge restschuld ontstaan wanneer de woning ‘onder water staat’: de hypotheeklast van de woning ligt dan boven de huidige marktwaarde.

Wat zijn de opties als je gaat scheiden?

Bijgaand de opties als je gaat scheiden en je woning staat onder water:

  • Is één van de partijen financieel in staat de woning en de hypotheek over te nemen? Dan is er een mogelijkheid om onderling afspraken over de restschuld te maken.
  • Is er destijds bij de aankoop van het huis NHG afgesloten (Nationale Hypotheek Garantie)? Als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kan de NHG deze schuld van de bank overnemen.

Deze voorwaarden zijn:

– Onafhankelijk taxatierapport laten opstellen, met de waarde van de woning.

– Inkomensgegevens van beide partners, waaruit blijkt dat beide de woning niet kunnen overnemen.

– Is er vermogen aanwezig? Dan moet dit aangewend worden om (een gedeelte van) de schuld te betalen.

  • Is de restschuld te financieren? Door bijvoorbeeld eigen vermogen en het afsluiten van een persoonlijke lening. Je maakt vervolgens afspraken met de bank, in welke termijnen je deze schuld terugbetaalt.
  • De woning nu niet in de verkoop doen. Indien mogelijk, ga dan sparen en of de woning opknappen om de restschuld kleiner te maken. Dit staat los van de scheiding, deze kan gewoon geregeld worden; afspraken over de woning moeten uiteraard goed vastgelegd worden.
  • In gesprek met de bank gaan om te bespreken hoe een schuld terugbetaald kan worden en of de woning in de verkoop kan.

De restschuld kan niet gefinancieerd worden

Wat zijn de opties, als je de restschuld niet kunt financieren?

We geven hier een voorbeeld:

Peter en Janet gaan na 13 jaar getrouwd te zijn geweest, scheiden. Ze hebben 3 kinderen, in de schoolgaande leeftijd. Peter en Janet zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben een hypotheek op hun woning van 350.000 euro. Hun woning is getaxeerd door een makelaar en de marktwaarde is 300.000 euro. Dit betekent dat er bij verkoop een restschuld van 50.000 euro zou ontstaan.

Ze hebben geen spaartegoeden en beiden kunnen geen lening krijgen. Wat zijn dan de opties:

  • De woning niet in de verkoop zetten, maar onverdeeld laten.

Beide blijven dan verantwoordelijk voor de hypotheek. Dit staat los van de scheiding, want deze kan geregeld en afgerond worden. In het convenant komen dan alle afspraken over de woning te staan.

Tips voor de periode dat je tijdelijk in één huis woont: van belang is elkaar wel ruimte te geven en ook financieel een eigen stuk ruimte te krijgen. Lees meer:  scheiden en samen in één huis.

Peter en Janet hun scheiding wordt in gang gezet: afspraken over o.a. de alimentatie en financiën worden gemaakt. Afspraken over hun woning worden vastgelegd. Ook het ouderschapsplan wordt opgesteld en vervolgens wordt de scheiding juridisch afgehandeld. Peter creëert de logeerkamer als eigen plek. Janet opent naast de gezamenlijke rekening, een eigen rekening, voor een stuk onafhankelijkheid; over dit gedeelte hoeft ze geen verantwoording af te leggen.

  • De woning verkopen

Als je (noodgedwongen) besluit om de woning in de verkoop te doen: ga met de bank in gesprek voor een afspraak over de manier van terugbetalen. De bank zelf is ook gebaat bij een goede regeling!

Peter en Janet besluiten om hun woning te verkopen en de woning wordt voor 295.000 verkocht. Dat betekent dat er een restschuld is van 55.000. Per persoon is dat 27.500 euro. Peter en Janet maken met de bank afspraken over het terugbetalen van de restschuld.

Landelijk netwerk van mediators

Resolve bestaat uit een landelijk netwerk van mediators. Meer informatie over onze werkwijze bij mediation Wij regelen jullie hele scheiding, inclusief de afhandeling bij de rechtbank. Neem contact op voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek door het contactformulier in te vullen, door rechtstreeks contact op te nemen met de mediator in jullie regio of te bellen met ons landelijke informatienummer: 085 1302999.

Leave a Reply