Een situatie, die tegenwoordig vaak voorkomt: de hypotheek van de woning ligt boven de huidige marktwaarde. Als je de woning moet verkopen door een scheiding, ontstaat er een hoge restschuld. Wat zijn dan de opties?

Peter en Janet gaan na 13 jaar getrouwd te zijn geweest, scheiden. Ze hebben 3 kinderen, in de schoolgaande leeftijd. Ze zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben een hypotheek op hun woning van 350.000 euro. Ze hebben hun woning laten taxeren door een makelaar en de marktwaarde is 300.000 euro. Dit betekent dat er bij verkoop een restschuld van 50.000 euro zou ontstaan.

Is er NHG afgesloten?

Als je bij de koop van de woning NHG (Nationale Hypotheek garantie) hebt afgesloten, betekent dit dat de schuld van de bank wordt overgenomen door het NHG.

Je moet aan voorwaarden voldoen om NHG te krijgen:

  • Onafhankelijk taxatierapport laten opstellen, met de waarde van de woning.
  • Inkomensgegevens van beide partners, waaruit blijkt dat beide de woning niet kunnen      overnemen.
  • Als er vermogen is, moet dit aangewend worden om (een gedeelte van) de schuld te betalen.

Voor Peter en Janet geldt dat er geen NHG is afgesloten; hun hypotheek kwam daar niet voor in aanmerking, aangezien het te bedrag te hoog is. Als Peter en Janet een huis van bijvoorbeeld 250.000 euro hadden gehad en NHG hadden afgesloten, dan zijn de stappen: een onafhankelijk taxatierapport te laten openstellen. Er wordt onderzocht of Peter of Janet in staat zijn op basis van hun eigen inkomen de hypotheek over te nemen. Ook wordt er gekeken naar vermogen; stel dat Peter en Janet 20.000 euro aan vermogen hebben, dan moet dit worden aangewend om de schuld te betalen.

Is de restschuld te financieren?

De eventuele restschuld wordt verdeeld over beide partners. Als de schuld niet te groot is, kun je een persoonlijke lening afsluiten. Je maakt vervolgens afspraken met de bank, in welke termijnen je deze schuld terugbetaalt.

Let op: je bent beide 100% hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in, dat als de ene partner niet betaalt, de bank het bij de andere partner haalt.

Peter en Janet hebben 20.000 euro aan vermogen, waardoor er een schuld overblijft van 30.000. Dit betekent per persoon een schuld van 15.000 euro. Peter en Janet hebben allebei voldoende inkomen om op basis hiervan elk een persoonlijke lening af te sluiten.

Lees meer: wat doe je als je de restschuld niet kan financieren? of samen in 1 woning na de scheiding.

 

Leave a Reply