Gehuwden zijn automatisch fiscaal partners. Om het fiscaal partnerschap te beëindigen moet worden voldaan aan 2 voorwaarden:

  • U en uw partner staan niet meer op hetzelfde adres in de gemeentelijke basis administratie ingeschreven.
  • Het echtscheidingsverzoek is ontvangen door de rechtbank.

Voordelen fiscaal partnerschap

Bij de aangifte inkomsten belasting kunt u uw aftrekposten zo verdelen, dat deze op een zo gunstig mogelijke wijze over u beiden worden verdeeld. Hiermee kunt u fiscaal voordeel behalen.

Voordelen voor het beëindigen van het fiscale partnerschap: na beëindiging van het fiscale partnerschap komt u mogelijk in aanmerking voor heffingskortingen en toeslagen van de belastingdienst. Deze heffingskortingen kunnen behoorlijk oplopen, met name indien er kinderen zijn!

Meer informatie: belasting en scheiding: vermogensverdeling, toeslagen en heffingskortingenDe belasting en uw eigen woning en op www.belastingdienst.nl.

 

Leave a Reply