Als u gaat scheiden, heeft dat meestal gevolgen voor de belasting. Meer over toeslagen, heffingskortingen en aftrekposten. Een echtscheiding heeft vele fiscale gevolgen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen toeslagen, heffingskortingen en persoonsgebonden aftrekposten.

Toeslagen

Mogelijk hebt u in uw nieuwe situatie recht op 1 of meerdere toeslagen. Dit is afhankelijk van uw inkomen én vermogen. Veel voorkomende toeslagen zijn zorgtoeslag en huurtoeslag. Voor actuele informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst. Zie: www.toeslagen.nl: Kindgebondenbudget & kinderopvangtoeslag.

Heffingskortingen

Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Daarnaast zijn er nog een aantal heffingskortingen waar u, afhankelijk van uw persoonlijke situatie recht op heeft.

Na het beëindigen van het fiscaal partnerschap heeft de partner waar een kind in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven, recht op alleenstaande ouderkorting. Ook is er een aanvullende alleenstaande ouderkorting. Bij Co-ouderschap is er inkomensafhankelijke combinatiekorting voor de niet alleenstaande ouder. Voor een volledig overzicht, de actuele informatie en de voorwaarden verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst.

Persoonsgebonden aftrekposten

Bepaalde aftrekposten verminderen uw inkomen waardoor u minder belasting en premie volksverzekeringen betaalt. De bekendste aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek. Een scheiding heeft belangrijke gevolgen voor deze aftrekpost.

Indien partijen beide hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de hypotheek, kan men “slechts” 50% van de hypotheekrente verantwoorden in de aangifte inkomstenbelasting. De vertrekkende partij voor 2 jaar, de blijvende partij gedurende tijd dat de woning de eigen woning is. Afspraken kunnen worden gemaakt om dit te corrigeren, hier moet dan duidelijkheid over bestaan in het convenant. Deze gevolgen en de voorwaarden zijn opgenomen in “de scheidingsregeling”.

Daarnaast is er een forfaitaire aftrekpost voor levensonderhoud van kinderen onder 21 jaar waarvoor u een minimaal bedrag (€ 408,-) aan alimentatie /levensonderhoud per kwartaal betaalt en die niet op uw adres zijn ingeschreven. Dit staat ter discussie, in het huidig regeerakkoord wordt gesproken over afschaffing van deze forfaitaire aftrek.

Partneralimentatie is voor de betalende partij volledig aftrekbaar en moet door de ontvangende partij als inkomen worden opgegeven.

Meer informatie: vermogensverdeling, fiscaal partnerschap,  De belasting en uw eigen woning.

Rechtstreeks contact opnemen met de mediators van Resolve?

Neemt u contact op voor een kosteloos en vrijblijvend informatiegesprek door het contactformulier in te vullen, door rechtstreeks conctact op te nemen met de mediator in uw regio of te bellen met ons landelijke informatienummer: 085 1302999

Leave a Reply