Samenlevingscontracteen schriftelijke overeenkomst die de vermogensrechtelijke verhoudingen regelt tussen twee of meer personen die een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Het samenlevingscontract wordt opgesteld door een notaris. Voor bepaalde regelingen, zoals partnerpensioen, kan een notarieel samenlevingscontract verplicht zijn.

Naast vermogensrechtelijke verhoudingen kunnen ook andere zaken in een samenlevingscontract geregeld worden, zoals afspraken over eventuele kinderen. Denk aan:

  • de verdeling van de kosten van boodschappen, kleding, woonlasten;
  • de bankrekening(en);
  • de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen;
  • de verdeling van de bezittingen als je uit elkaar gaat;
  • een verblijvingsbeding: als je partner komt te overlijden mag je de gemeenschappelijke bezittingen houden.

Meer over duurzaam samenwonen en samenwonen en uit elkaar gaan.