Rechtswinkel: veel steden hebben een rechtswinkel, waarin vrijwilligers gratis rechtshulp verlenen. Het advies wordt vaak gegeven door rechtenstudenten die het geleerde zo in de praktijk kunnen brengen. Zij kunnen advies geven, brieven opstellen, juridische zaken uitleggen of doorverwijzen naar de juiste instantie.

Een rechtswinkel is niet hetzelfde als het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket heette vroeger het Bureau voor Rechtshulp en verleent gratis eerstelijns rechtshulp en dus geen verdergaande rechtsbijstand. Het loket kan met een zogenaamd diagnosedocument doorverwijzen naar een advocaat of mediator. Indien je in aanmerking komt voor een toevoeging kan op basis van dit document een korting op de eigen bijdrage aan de orde zijn.