Rechtsbijstand: rechtsbijstand houdt in dat je je laat bijstaan door een advocaat of jurist bij een conflict, geschil of proces. In Nederland is bij sommige procedures bij de rechter een advocaat verplicht (bijvoorbeeld bij een echtscheiding).

Daarom kennen we in Nederland ook zogenaamde gesubsidieerde rechtsbijstand (‘procederen onder toevoeging’). Als je inkomen en vermogen binnen door de overheid bepaalde grenzen blijft, kom je in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat je voor een advocaat, maar ook voor een mediator, slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft te betalen. Daarnaast krijgt de advocaat of mediator een vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan niet direct nodig.

Als je met je inkomen of vermogen boven deze grenzen valt, dan zul je bij een juridisch conflict zelf je jurist of advocaat moeten betalen. In die situatie kan een rechtsbijstandverzekering handig zijn.

Als je niet beschikt over een rechtsbijstandsverzekering kun je sowieso bij het Juridisch Loket terecht; zij bieden gratis hulp bij juridische vragen en kunnen ook doorverwijzen (ook voor een toevoeging). Het Juridisch Loket wordt gefinancierd door de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lees meer: toevoeging bij scheiding.