Pensioenverevening: verevening van pensioenrechten bij scheiding is de verdeling van het ouderdomspensioen tussen beide partners. Het gaat om het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Ex-partner overlijdt:
verevening: je krijgt weer jouw volledige ouderdomspensioen
conversie: je krijgt alleen het afgesplitste ouderdomspensioen

Je overlijdt zelf:
verevening: je partner krijgt geen ouderdomspensioen, maar het bijzonder partnerpensioen
conversie: je partner krijgt nog steeds het afgesplitste ouderdomspensioen, maar geen bijzonder partnerpensioen

Je gaat met pensioen:
verevening: je ex-partner krijgt vanaf de pensioendatum het afgesplitste ouderdomspensioen
conversie: je ex-partner krijgt het afgesplitste ouderdomspensioen als hij/zij zelf met pensioen gaat

Lees meer: scheiden, hoe zit het met pensioen?