Welke afspraken maken over pensioenen als je gaat scheiden? En welke verschillen zijn er tussen een pensioen bij gemeenschap van goederen en bij huwelijkse voorwaarden?

Voor veel mensen zijn pensioenen een ver van mijn bed show. Toch is het belangrijk om hier goede afspraken over te maken. Het gaat soms om aanzienlijke bedragen en het kan een zorg wegnemen in de toekomst. Afspraken over de verdeling van de pensioenen zijn een verplicht onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Tijdens de bemiddeling wordt de pensioenverdeling dan ook besproken en worden er afspraken gemaakt.

Pensioen: In gemeenschap of huwelijkse voorwaarden

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is het in de wet geregeld, dat een verdeling van fifty fifty geldt. Dit geldt voor het gedeelte van het pensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijksjaren.

Praktijkvoorbeeld. Een stel is 12 jaar getrouwd geweest. De man heeft deze periode fulltime gewerkt en de vrouw parttime. Ze hebben hiervoor gekozen omdat de vrouw dan meer thuis is voor de kinderen. Je kijkt dan naar de pensioenopbouw van beide partners in die 12 jaar. Beide partners hebben dan recht op de helft van elkaars pensioen. Per saldo betekent dit dat er een gedeelte van het opgebouwde pensioen van de man naar de vrouw gaat. Achterliggende gedachte hiervan is dat de vrouw minder in staat was pensioen op te bouwen.
Als er sprake is van huwelijkse voorwaarden, ga je kijken wat is afgesproken over de pensioenen. Je neemt dat als uitgangspunt voor de verdeling.

Afzien van elkaars pensioendeel

Je kunt ervoor kiezen af te zien van elkaars pensioendeel. Je houdt dan elk je eigen pensioen en verdeelt niet. Dit doe je bijvoorbeeld als de pensioenen ongeveer gelijk zijn. Deze afspraak wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. De pensioenverzekeraar moet op de hoogte gesteld worden van deze afspraak.

Wat kan een scheidingsmediator betekenen?

De scheidingsmediator maakt inzichtelijk welke keuzes er gemaakt kunnen worden en bespreekt de voor- en nadelen. Welke keuze het beste is, hangt af van de persoonlijke situatie.
De mediator zorgt ervoor dat de afspraken over de pensioenen in het echtscheidingsconvenant komen. Ook zorgt de mediator voor de administratieve afhandeling van de afspraken, zoals het melden van de afspraken bij pensioenfondsen.

Meer informatie: www.mijnpensioenoverzicht.nl, partnerpensioen bij scheiding en onze werkwijze bij mediation.

 

Leave a Reply