Peildatum: de peildatum voor vaststelling van de samenstelling en omvang huwelijksgemeenschap is het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap  Dit is dus het moment waarop je met elkaar gaat verrekenen.Van dit tijdstip kan niet worden afgeweken, ook niet op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Wat is de ingangsdatum oftewel de peildatum? door een peildatum vast te stellen, bepaal je het moment waarop je de waarde van zaken met elkaar verrekent. Dit is bijvoorbeeld van belang bij de verdeling van het spaargeld, de lopende rekening of de beleggingen. De waarde daarvan kan namelijk per dag verschillen.

De peildatum kan in de toekomst liggen, zoals bijvoorbeeld de datum van de indiening van de echtscheiding bij de rechtbank. Maar ook in het verleden, als één van de partners al op een ander adres woont.

De peildatum staat los van de opheffing van de gemeenschap van goederen of huwelijkse gemeenschap. Die laatste geldt namelijk vanaf het moment dat het scheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank.

Praktijksituatie – het bepalen van de peildatum

Frank en Sanne verwachten, nadat de scheiding is ingediend, nog een half jaar samen in de echtelijke woning te blijven wonen. Gedurende die tijd regelen ze de financiën zoals ze altijd gewend waren. Ook de hypotheek en de premie van de aan de hypotheek gekoppelde spaarverzekering blijven ze samen betalen. Ze kiezen er daarom voor om de peildatum te leggen op ‘het moment dat partijen duurzaam apart gaan wonen’. Pas op dat moment gaan ze het tegoed op de betaalrekening en de spaarverzekering verrekenen. De waarde van de aan de hypotheek gekoppelde spaarverzekering is namelijk helemaal door hen samen opgebouwd.

Praktijksituatie – gevolgen van de peildatum

Frank krijgt door een ongeluk schade aan zijn auto. Frank en Sanne hebben samen de waarde van de auto op €5.000 gesteld. Bij de verdeling hebben ze afgesproken dat de auto op naam komt van Frank. De schade is veroorzaakt na de afgesproken peildatum. Hierdoor is het feit dat de auto nu minder waard is, het verlies van Frank. Als het ongeluk gebeurd was vóór de afgesproken peildatum en de auto stond al op naam van Frank, dan was het waardeverlies voor beiden. De auto zou dan voor een lager bedrag aan Frank worden toebedeeld.