Partneralimentatie roept veel vragen op: hoe lang heb ik recht of hoe lang moet ik gaan betalen? Als je nog niet apart woont, hoe zit het dan met de partneralimentatie?

Nieuwe woonsituatie onduidelijk

Vaak is de nieuwe woonsituatie niet duidelijk. Eén van de partners heeft bijvoorbeeld nog geen nieuwe woonruimte, dus de nieuwe woonlasten zijn onbekend. Of de woning staat in de verkoop en een evt. restschuld is nog niet bekend. De partneralimentatie kan nog niet ingaan als er nog een gezamenlijke huishouding is.

Dan komt er een voorlopige regeling; hierin staat hoe de gezamenlijke lasten verdeeld worden. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de partneralimentatie pas ingaat als de woning verkocht is. Je maakt dan van te voren een inschatting van de kosten. Deze wordt onder andere bepaald door: waar wil je gaan wonen? kom je in aanmerking voor sociale huur of huurtoeslag? Ook alle toeslagen, waar je recht op hebt, neem je mee in de berekening.

Voorwaarden partneralimentatie

Onderstaande situaties worden doorgesproken en vastgelegd in het convenant:

  • Wat doe je als de ontvanger meer gaat werken? Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat een deel van het inkomen wordt vrijgehouden en het meerdere (gedeeltelijk) op de alimentatie wordt gekort.
  • Als de ontvangende partij gaat trouwen vervalt de partneralimentatie.
  • Als de betaler buiten schuld om inkomensverlies heeft, dan wordt de hoogte herzien.

Duur van de partneralimentatie

De duur van de partneralimentatie wordt vastgesteld in onderling overleg. Leidend hierbij is: hoe kan de ontvanger zelf in eigen levensonderhoud voorzien en financieel onafhankelijk worden.

Iemand kan bijvoorbeeld als de kinderen ouder zijn, fulltime gaan werken en daardoor financieel zelfstandig worden. Als de ontvangende partner bijvoorbeeld door leeftijd bijna geen mogelijkheid heeft om (meer) te werken, dan kun je de maximale duur van 12 jaar afspreken, of tot het moment dat de ontvanger pensioen ontvangt.

Vastleggen afspraken in convenant

De laatste stap is dat de afspraken door de mediator worden vastgelegd in het convenant. Bij gewijzigde omstandigheden kun je in onderling overleg of met bemiddelaar de partneralimentatie wijzigen. Ook kun je herziening aanvragen via de rechtbank.

Meer informatie:

Persoonlijke en zorgvuldige afwikkeling van uw scheiding

Neem contact met ons voor meer informatie of een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek: bel het landelijke informatienummer 085 1302999 (ook ’s avonds en in het weekend) of vult u het contactformulier in.

Leave a Reply