Ouderschapsplan opstellen: het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht wanneer kinderen jonger zijn dan achttien jaar. In het ouderschapsplan moeten afspraken staan over de zorg en opvoeding van de kinderen.

Als ouders beslissen jullie wat er in het ouderschapsplan wordt vastlegt. Bij kinderen jonger dan 18 jaar moeten er over de volgende onderwerpen afspraken worden gemaakt:

  • Het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken. Bij co-ouderschap is de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen gelijk. Wanneer de kinderen bij één van jullie gaat wonen, spreek je af hoe vaak de kinderen de andere ouder zien (ook wel de niet-verzorgende ouder genoemd). Dit heet een omgangsregeling. Hiervoor is het belangrijk dat bij de beslissingen rekening houdt met de wensen, school, hobby’s en sport van de kinderen.
  • De informatie- en raadplegingsplicht. Elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen van de kinderen. Bijvoorbeeld: medische beslissingen, schoolkeuze, hoe het op school gaat, zakgeld, etc.
  • In het ouderschapsplan wordt afgesproken over welke onderwerpen je elkaar op de hoogte houdt en waarover je samen beslist. Wanneer je samen het ouderlijk gezag over de kinderen hebt, betekent dat je beiden moet instemmen met de beslissingen. Wanneer de kinderen geboren zijn tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is er automatisch sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag. In andere gevallen moet dit zijn aangevraagd.\
  • De verdeling van de kosten van opvoeding en verzorging. Na de scheiding blijf je als ouders beiden financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van de kinderen. Je maakt samen afspraken over het verdelen van de kosten. In het ouderschapsplan wordt vastgelegd hoe hoog het bedrag aan kinderalimentatie is en de betalingsregeling.

Wanneer de kinderen 18 jaar zijn, hoef je geen ouderschapsplan op te stellen. Wel moeten er nog afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten van onderhoud en studie. Tot de leeftijd van 21 jaar, moeten ouders hier aan bijdragen.

Een mediator kan jullie ondersteunen in het maken van goede afspraken over jullie kinderen en deze vastleggen in het ouderschapsplan.