Het aantal echtscheidingszaken dat bij de Raad voor de Kinderbescherming terechtkomt, neemt af. De instelling denkt dat dit te maken heeft met de maatregelen die zijn genomen om ‘vechtscheidingen’ waar de kinderen de dupe van worden te voorkomen.

De Raad voor de Kinderbescherming voerde vorig jaar in totaal 4672 gezags- en omgangsonderzoeken uit, 244 minder dan in 2008. De dalende trend heeft zich ook doorgezet in het eerste kwartaal van dit jaar, zei een woordvoerder van de Raad woensdag naar aanleiding van een bericht in het Nederlands Dagblad. Harde cijfers over de eerste drie maanden zijn nog niet beschikbaar.

Positief effect van afspraken in ouderschapsplan

Ouders die willen scheiden zijn sinds 1 maart 2009 verplicht samen een ouderschapsplan op te stellen. Daarin leggen ze vast hoe ze de zorg van de kinderen verdelen, de opvoeding regelen, wie wat betaalt en op welke manier ze met elkaar in contact blijven. Komen ze er zelf niet uit, dan kunnen ze de hulp van een mediator (bemiddelaar) inroepen. “Wij vermoeden dat deze maatregelen een positief effect hebben”, aldus de woordvoerder. [Bron: PZC]

Meer over ouderschapsplan.