Ouderlijke verantwoordelijkheid: het recht en de plicht te zorgen voor een kind en zijn of haar vermogen. Dit betekent zorgdragen voor de opvoeding, onderdak, eten en kleding. Ook mogen zij kinderen wettelijk vertegenwoordigen in bijvoorbeeld procedures.

Wie hebben de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind?

  • de ouders
  • voogd van het kind, bijvoorbeeld als de ouders zijn overleden of niet langer voor hun kind kunnen of mogen zorgen.

Het ouderlijk gezag is vastgelegd in de Nederlandse wet en in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Waneer is er sprake van ontzetting uit ouderlijke macht (of gezag)? Als ouders zich niet aan de plichten houden, kan een rechter de keuze maken dat ouders uit de ouderlijke macht worden ontzet.

Na de scheiding houd je beiden het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit geldt ook bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap, als de vader het kind heeft erkend. Je blijft beiden verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Lees meer: scheiden met kinderen.