Ouderlijk gezag:  is het gezag dat de meerderjarige ouders over het minderjarige kind mogen en moeten uitoefenen.

Degenen die gezag hebben over een kind:

  • Ouders tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, ook als het kind geboren wordt binnen een jaar na beëindiging van dat huwelijk of partnerschap.
  • Ouders die zijn gescheiden, maar wel al kinderen hebben, blijven samen het gezag voortzetten, tenzij bij de echtscheiding het gezag aan één ouder wordt toegekend.
  • Samenwonende partners kunnen het gezag uitoefenen, de vader moet het kind wel hebben erkend.
  • Een stiefouder kan samen met een ouder gezamenlijk gezag uitoefenen

Na een scheiding houden beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen. Behalve als er een uitspraak van de rechter komt en deze een andere beslissing neemt. Hiervoor moeten dan uiteraard geldend redenen zijn.

Beide ouders hebben een onderhoudsplicht voor de kinderen, deze geldt tot ze 21 jaar zijn. Ook na de scheiding of of beëindiging van geregistreerd partnerschap vervalt  deze niet.

Lees meer: scheiden met kinderen.