Een scheiding op zich is niet schadelijk voor kinderen. Van de tussen de 550.000 en 850.000 minderjarige kinderen in ons land met gescheiden ouders, heeft een relatief klein aantal daar last van: 15%.
Dit concludeert E-quality in het rapport Nieuwe gezinnen dat vanmiddag aan minister Rouvoet van Jeugd en Gezinszaken wordt aangeboden.
E-quality, het kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit in Den Haag, onderzocht samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek hoe ouders en kinderen de scheiding ervaren, welke obstakels ze ondervonden en welke hulp ze hebben gehad.

In helft relatiebreuken zijn kinderen betrokken

Jaarlijks verbreken ongeveer 100.000 gehuwde of ongehuwde stellen hun relatie. In de helft van de gevallen zijn er kinderen bij betrokken; naar schatting tussen de 50.000 en 60.000 per jaar.
Langdurige conflicten tussen de ouders en een achteruitgang in de financiële situatie door de scheiding kunnen schadelijk zijn bij de kinderen. Gedrags- of emotionele problemen, of minder goede schoolprestaties kunnen het gevolg zijn. Kinderen van gescheiden ouders beginnen vaak vroeg aan een relatie, maar hebben vervolgens meer kans zelf ook te scheiden. Dit kan liggen aan gebrekkige relatievaardigheden, maar ook aan een vrijere opvatting over scheiding.

‘Weekend-ouder’

Na de scheiding worden vaders vaak ’weekend-ouder’ en hebben ze minder contact met de kinderen dan daarvoor. Weekend-ouders hebben niet per se een minder goede band met het kind, maar wel minder invloed op de opvoeding en dat baart hen zorgen.
Vooral vaders die voor de scheiding al een beperkte rol in de verzorging en opvoeding van de kinderen speelden, krijgen na de scheiding een nog veel kleinere rol.
Vaders die als co-ouder de helft van de tijd voor de kinderen zorgen, vinden dat lastiger te combineren dan vóór de scheiding. Voor moeders die co-ouder zijn, is de combinatie vaak net zo moeilijk of juist makkelijker dan voor de scheiding.

Effecten op kinderen

Gescheiden ouders vragen vooral hulp op financieel en juridisch gebied, soms zelf jaren na de scheiding. Ze vragen minder om emotionele hulp of hulp bij de opvoeding. Dit kan erop wijzen dat effect van de scheiding voor de kinderen minimaal is, maar ook zou het kunnen dat ouders eventuele problemen bij kinderen niet zien.
Ouders wachten vaak lang met scheiden of scheiden soms helemaal niet voor de kinderen. Ze willen niet dat zij psychische en emotionele schade oplopen of proberen dit tot een minimum te beperken. Echter in tegenstelling tot wat meestal wordt gedacht schaadt een scheiding dus alleen maar een beperkte groep kinderen (15%).

Meer informatie: scheiden en kinderen, emoties kinderen bij scheiding en onze werkwijze bij mediation.