Resolve werkt mee aan het onderzoek Ouderschap anno nu. Deelnemers aan dit onderzoek zijn gescheiden en niet gescheiden ouders en er is een enquête onder advocaten, scheidingsbemiddelaars en notarissen. Thema’s zijn ouderschapsplan, partneralimentatie en verblijfsco-ouderschap.

De overheid moedigt ouders aan de zorg voor hun kinderen ook na de scheiding te verdelen. In de enquête wordt de mening van onder andere scheidingsbemiddelaars en advocaten gevraagd, omdat zij een belangrijke rol spelen in het in de praktijk brengen van het overheidsbeleid. Zoals het adviseren en opstellen van het ouderschapsplan, afspraken over de omgangsregeling en de partneralimentatie.

Welke vragen worden gesteld en wat is de opvatting van Yvonne van den Berg, mediator en eigenaar Resolve Scheidingsbemiddeling.

Partneralimentatie

Wat is je mening over partneralimentatie?

  • alleen in uitzonderlijke gevallen toepassen?
  • helemaal afschaffen?
  • net zo belangrijk als kinderalimentatie?

Yvonne van den Berg: Wat belangrijk is, is dat er ruimte komt om het thema te bespreken. Om los van weerstanden te onderzoeken wat reëel is:

  • Is de alimentatieontvanger in staat om (op termijn) in het eigen onderhoud te voorzien?
  • Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt en wat is de scholingsachtergrond?
  • Afspraken moeten ook recht doen aan de situatie tijdens het huwelijk en de keuzes, die gemaakt zijn (bijvoorbeeld de vrouw heeft fulltime voor de kinderen gezorgd en was daardoor niet in staat een carrière op te bouwen).

Praktijkvoorbeelden

Uit de praktijk Jane is 55 jaar, als zij en Wouter na 30 jaar huwelijk gaan scheiden. Jane heeft sinds de komst van de kinderen (28 jaar geleden) niet meer gewerkt. In hoeverre is het reëel dat Jane weer werk vindt en in haar eigen onderhoud kan voorzien? In dit geval wordt de wettelijke termijn van 12 jaar afgesproken.

Uit de praktijk Manon is 33 jaar als zij en Wim na 9 jaar huwelijk gaan scheiden. Ze hebben 2 kinderen van 7 en 5 jaar. Manon en Wim spreken af, dat als de kinderen naar de middelbare school, dat Manon meer gaat werken en dan de partneralimentatie stopt. Een termijn van 7 jaar wordt afgesproken.

Lees verder over het onderzoek over het ouderschapsplan, co-ouderschap en omgangsregelingen.

 

 

Leave a Reply