Omgangsregeling: een regeling die bepaalt hoe de omgang tussen een kind en een volwassene verloopt. Iedere ouder bij wie het kind niet woont, heeft in principe recht op omgang met het kind volgens de Nederlandse wet. Maar ook andere personen die een hechte band met het kind hebben, zoals de grootouders, kunnen de rechter vragen om een omgangsregeling.

Na de scheiding van de ouders worden afspraken gemaakt die betrekking op hoe vaak, hoe lang en wanneer de kinderen bij welke ouder zijn. Een mediator kan helpen deze afspraken samen met jullie te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Lees meer: ouderschapsplan opstellen.