Omgangsregeling moeder: de verzorgende ouder is de ouder die zich na de echtscheiding het meeste bezighoudt met het opvoeden van en zorgen voor de kinderen. Wanneer dat de vader is, worden er in de omgangsregeling voor de moeder afspraken gemaakt over het contact van de zogenaamde niet-verzorgende ouder met de kinderen.

Hierbij is het van belang dat er rekening wordt gehouden met de leeftijd van kinderen en dat zaken concreet en duidelijk worden vastgelegd. Regelmaat is hierbij van belang. Spreek bijvoorbeeld af wie wanneer haalt en brengt.

Voorbeeld van een omgangsregelingen is bijvoorbeeld co-ouderschap (is een gelijke zorgverdeling), maar ook andere vormen zijn mogelijk. De omgangsregeling wordt vastgelegd in het ouderschapsplan. Afspraken kunnen worden gemaakt in onderling overleg en met behulp van een mediator.

Lees meer: scheiden met kinderen.