Scheiden: ontwikkelingen in de politiek

Wetsvoorstellen: bezittingen niet meer automatisch gedeeld, mediation dé manier en scheiden bij burgerlijke stand. Ook: onderzoek vechtscheidingen en rechten vader.

Bezittingen niet meer automatisch gedeeld

In Nederland is het zo geregeld dat als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, bij een scheiding alles verdeeld wordt. Dus ook het vermogen en schulden, die voor het huwelijk aan één van de partners toebehoorde.

D66 vindt dit niet van deze tijd en komt met een initiatief dit te veranderen. Bij een scheiding wordt alleen dat gedeeld, wat gezamenlijk is opgebouwd. Achterliggende reden is dat mensen op steeds latere leeftijd trouwen en dus ook eigen vermogen en schulden hebben opgebouwd, dan wel gemaakt. Ook speelt de groei van het aantal scheidingen een rol.

De vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) vraagt zich wel af of mensen inzichtelijk hebben hoe hun bezittingen zijn opgebouwd en reageert: “Als je de boekhouding bijhoudt, dan is het een goede wet, maar veel mensen doen dat niet.”

Vechtscheidingen en rechten vader

VVD stelt kamervragen over de positie van de vader, bij een scheiding. In de praktijk blijven kinderen na een scheiding vaak bij de moeder wonen en verzorgt zij grotendeels de kinderen.

Hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio zegt dat vaders hierdoor gefrustreerd achterblijven. Hij zegt “de rechten van vaders zijn in Nederland, ondanks wetswijzigingen, beperkt.”

Het lotgenotencontact het Vader Kennis Centrum zegt dat vaders wanhopig aan de telefoon hangen. ”De wanhoop klinkt soms door de telefoon.” Forensisch psycholoog Verheugt legt zelfs een link met deze wanhoop en de recente gezinsdrama’s, die te maken hadden met vechtscheidingen.

Hierbij aansluitend is er vanuit de politiek de opdracht gegeven voor een onderzoek naar vechtscheidingen en de positie van vaders. In het voorjaar komen hiervan de resultaten.

Mediation dé manier om scheiding te regelen

Mooie ontwikkeling: wetsvoorstel VVD om van mediation dé manier te maken scheiding te regelen. Onderdeel van de wet is: de nadrukkelijke voorwaarde dat mensen die willen scheiden, terechtkunnen bij deskundige mediators, in plaats van dat ze met advocaten tegenover elkaar komen te staan.

Scheidingen bij burgerlijke stand

Wetsvoorstel Teeven (VVD) om scheidingen bij de burgerlijke stand af te handelen in plaats van bij de rechter. Op deze manier gaat het sneller en scheelt het een hoop kosten. Het gaat om scheidingen, van mensen zonder kinderen en die het overal over eens zijn. 

De nieuwsflits is een regelmatig verschijnende update van nieuws op het gebied van scheiding. Uitgegeven door Resolve scheidingsbemiddeling.

Ga naar de volgende Nieuwsflits. Over politieke aandacht voor een kortere partneralimentatie en vechtscheidingen. Ook programma’s op tv over scheiden en een speciale website voor huiseigenaren met hun huis onder water.

Ga naar de vorige Nieuwsflits. Over de dag van de scheiding, nieuw boek “kijk door de ogen van je kind” en vechtscheidingen.

Leave a Reply