Uit het nieuws:

• strengere regels NHG

• snel een tijdelijke woning

• mogelijk kinderadvocaat

Strengere regels NHG

Bij de verkoop van een eigen woning kun je te maken krijgen met de NHG (Nationale Hypotheek Garantie), als je bij het afsluiten van de hypotheek deze destijds hebt afgesloten.

Per 1 juni 2013 worden de regels van het NHG verscherpt, voor mensen die hun huis te koop zetten wegens echtscheiding. Een specifieke inkomens- en vermogenstoets wordt dan verplicht. Je moet tijdig met het NHG en de hypotheekverstrekker overleggen, voordat je je huis in de verkoop doet. De toets houdt in dat er wordt gekeken of één van de partners de hypotheek over kan nemen.

Op deze manier worden er meer eisen gesteld aan mensen, die vanwege echtscheiding een beroep doen op het NHG voor kwijtschelding van een eventuele restschuld. (Bron: vereniging eigen huis)

Snel een tijdelijke woning

In een aantal gemeentes ontstaan initiatieven voor tijdelijke woningen, voor mensen die zijn gescheiden. Het zijn woningcorporaties, die aan gescheiden mensen, snel tijdelijke en goedkope woningen aanbieden. O.a. in Arnhem zijn er zogenaamde pauzewoningen; door de woningstichting zijn een aantal kamers geschikt gemaakt voor één persoon voor één jaar.

In Amsterdam bieden woningcorporaties een lotingwoning aan. Dit zijn woningen, los van de wachtlijst, waar je nog niet zo lang voor hoeft te zijn ingeschreven. Geschikt voor o.a. eenoudergezinnen na echtscheiding.

Kinderadvocaat

Onderzocht wordt of er in bepaalde gevallen, als er kinderen bij een scheiding zijn betrokken, een speciale kinderadvocaat moet komen. Kinderen krijgen dan een eigen vertegenwoordiger, die zich alleen bezig houdt met de belangen van het kind. De ombudsman en kinderombudsman geven dit advies naar aanleiding van een onderzoek.

De nieuwsflits is een regelmatig verschijnende update van nieuws op het gebied van scheiding. Uitgegeven door Resolve scheidingsbemiddeling.

Ga naar de volgende Nieuwsflits. Over de dag van de scheiding, nieuw boek “kijk door de ogen van je kind” en tips in het voorkomen van vechtscheidingen.

Leave a Reply