Meer aandacht voor mediation

In de politiek is er groeiende aandacht voor mediation. Redenen zijn dat door mediation in te zetten de druk op de rechters minder wordt, het laagdrempeliger is en vaak goedkoper.

Discussie is er over in hoeverre mediation verplicht moet worden. Mag iemand er zo maar van afzien? En werkt het aan de andere kant wel als het verplicht wordt? Ook zijn er vragen over de kwaliteitswaarborg. Moet er bijvoorbeeld een register komen?

Opening mediationwinkel

In Groningen is de eerste mediationwinkel geopend. Gesubsidieerd door het ministerie van Justitie, bedoeld om de druk op rechters te verminderen. 20 mediators zijn hierbij aangesloten.

Mensen kunnen hier onder meer terecht voor echtscheidingen, arbeidsconflicten en erfkwesties. De proef is eerst voor een half jaar; bij succes wordt het concept uitgebreid.

Campagne vechtscheidingen

De politiek is een campagne gestart over vechtscheidingen. Onder andere via spotjes op de radio wordt hier aandacht aan besteed.

Er wordt opgeroepen om in actie te komen bij vechtscheidingen in je omgeving. Zijn er in je omgeving ruziënde ouders, praat dan met hen erover of zoek hulp. Met name kinderen moeten hiervoor beschermd worden.

Rechten opa en oma’s

Het CDA wil dat opa en oma’s meer rechten krijgen bij een scheiding, zoals een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Ze wijzen op de schrijnende gevolgen, die voor hen ontstaan als ze hun kleinkinderen niet meer zien. Ook kleinkinderen zelf hebben baat bij het contact.

Gedragsdeskundige bij scheidingen

In een proefschrift van de universiteit Tilburg wordt gesteld dat bij moeilijke scheidingen een gedragsdeskundige betrokken moet worden. De belangen van het kind zijn bij een dergelijk scheiding in het geding. Het gaat dan om afspraken in het ouderschapsplan. Ook moet dit in de wet veranderd worden.

Vrouw langer alleen na scheiding

Uit CBS statistieken blijkt dat vrouwen na een scheiding langer alleen blijven dan mannen. Vier jaar na de scheiding is twee derde van de vrouwen nog alleen, terwijl 50% van de mannen een nieuwe relatie heeft.

Reden kan zijn dat vrouwen meestal de meeste zorg voor de kinderen voor hun rekening nemen en dat dit het daten en het hebben van een relatie bemoeilijkt.

Regels kinderalimentatie niet aanpast.

De landelijke expertgroep alimentatienormen heeft bepaald dat de nieuwe regels van de kinderalimentatie niet worden aangepast.

Aanleiding was dat een aantal Rechtbanken aan de bel had getrokken, omdat de nieuwe regels soms heel scheef uitpakken. In sommige gevallen betekent het namelijk dat gescheiden vaders minder of soms helemaal geen kinderalimentatie hoeven te betalen. De Hoge Raad gaat zich nu over de kwestie buigen.

De nieuwsflits is een regelmatig verschijnende update van nieuws op het gebied van scheiding. Uitgegeven door Resolve scheidingsbemiddeling.

Ga naar de vorige Nieuwsflits. Over mooie initiatieven in gemeentes voor tijdelijke woonruimte voor gescheiden ouders. Fiscale veranderingen in 2015, statistieken CBS en alimentatieindexering nieuwe jaar bekend. Ook over start van een campagne om leraren alert te maken op kinderen in scheidingssituaties en tips bij feestdagen.

Contact met de mediators van Resolve

Meer over scheidingsmediation of neemt u contact op voor meer informatie: belt u met ons landelijke informatienummer 085 1302999 (ook ’s avonds en in het weekend), rechtstreeks met een mediator in uw regio of vult u het contactformulier in.

Leave a Reply