Nieuws uit scheidingsland. Op het gebied van scheidingen verandert er veel. Nieuwe inzichten maken dat zaken worden aangepast en de tijdsgeest zorgt voor veranderingen in opvattingen. De belangrijkste (verwachte) wijzingen op een rijtje.

Partneralimentatie op de schop

Het is de verwachting dat de huidige maximale termijn van 12 jaar partneralimentatie gaat wijzigen. Ook nu wijken partners al vaker af van deze termijn en spreken samen een kortere periode af.

De partner die alimentatie ontvangt (vaak de vrouw), moet na die termijn wel weer zelf volledig in haar eigen onderhoud voorzien. Dit kan door bijvoorbeeld werk te zoeken of meer uren te gaan werken.

De mening van kinderen wordt steeds belangrijker

De rechter toetst het (wettelijk verplicht) ouderschapsplan. Het is belangrijk dat in het ouderschapsplan duidelijk staat omschreven op welke wijze ouders de kinderen hebben betrokken bij de afspraken die over hen zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de zorgverdeling of de invulling van de vakanties.

Kinderen vanaf 12 jaar krijgen ook een uitnodiging van de rechtbank om hun mening te geven over de afspraken in het ouderschapsplan. Ook is er een speciale kinderombudsman, die de belangen van kinderen behartigt.

In gemeenschap van goederen gaat veranderen

Veel mensen kiezen ervoor om te trouwen in gemeenschap van goederen. Bij een eventuele scheiding moeten zij dan al hun bezittingen en schulden 50/50 verdelen. Dit geldt ook voor het vermogen en de schulden die zij al vóór hun huwelijk hebben opgebouwd.

In de ons omringende landen werkt het vaak anders. Hier blijft alles dat door iemand vóór het huwelijk is opgebouwd na een scheiding bij die betreffende persoon. Omdat de situatie in Nederland steeds minder in het huidige tijdsbeeld past, staat dit onderwerp bij ons ook al enige tijd op de politieke agenda.

Meer aandacht voor relaties

Veel instanties en politieke partijen maken zich zorgen om het toenemend aantal echtscheidingen en willen meer preventief te werk gaan. Vooral de impact van een scheiding op kinderen kan groot zijn. Denk maar aan de schrijnende situaties rond een vechtscheiding waarbij kinderen klem komen te zitten tussen ruziënde ouders.

Sommige gemeentes delen al relatieboxen uit met tips om een relatie goed te houden. Ook denken gemeenteraden er over na om kraamzorgmedewerkers en consultatiebureaus in te zetten om relatieproblemen met  cliënten bespreekbaar te maken. In Scandinavische landen is dit al gebruikelijk en ook in ons land zijn er steeds meer signalen die vragen om een andere aanpak.

Lees meer: laatste nieuws over scheiding.

Contact met de mediators van Resolve

Samen de hele scheiding regelen geeft rust en duidelijkheid. Het eerste kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend. Daarin vertellen we graag de mogelijkheden. Neemt u rechtstreeks contact op met een mediator in uw regio of vult u het contactformulier in.

Dit artikel is verschenen in de Rivieren Woonkrant (omgeving Gorinchem) van mei 2016.

Leave a Reply