Mediation: mediation is het oplossen van jullie conflict onder begeleiding. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen ook goedkoper.

Uit onderzoek van de Raad bij Rechtbanken en het Juridisch Loket blijkt, dat in tweederde van de gevallen mediation binnen vijftien weken is afgerond. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Doordat de partijen zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van jou en de ander en is de kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding na een succesvolle mediation groter dan bij een rechtszaak.

Mediation wordt onder andere toegepast bij:

  • scheidingen
  • samenwerkingsconflicten (collega’s of maatschap)
  • conflicten tussen werkgevers en werknemers
  • conflicten tussen werkgevers en vakbonden
  • burenruzies, buurtproblemen (buurtbemiddeling)
  • familieconflicten

Lees hier meer over mediation bij scheiding of wat doet een mediator (bij scheiding)?