Kindverklaring: kinderen zijn niet verplicht om naar de Rechtbank te komen voor het kinderverhoor. Zij mogen ook een brief schrijven (of een formulier invullen) aan de rechter waarin zij hun mening kunnen geven. Dit noemen we de kindverklaring. In de kindverklaring schrijft het kind op wat het vindt van de door de ouders voor hem/haar getroffen regelingen. Bijvoorbeeld over waar het na de scheiding zal gaan wonen, of hoe vaak het bij de vader dan wel bij de moeder zal verblijven.

Lees meer: kinderen bij de scheiding of de afwikkeling van de scheiding bij de rechtbank.