Kindgebonden budget: het kindgebonden budget (kgb) is een extra bijdrage die je kunt krijgen voor je kind, als de kinderbijslag niet genoeg is om het levensonderhoud van je kind te betalen. Of jij recht hebt op deze tegemoetkoming, hangt af van je inkomen. Ook moet je kind onder de achttien jaar zijn.

De Belastingdienst stelt de volgende voorwaarden om voor het kindgebonden budget in aanmerking te komen:

  • Je hebt een of meer kinderen die jonger zijn dan achttien jaar (vanaf 12 en 16 jaar stijgt het bedrag, als tegemoetkoming in de schoolkosten);
  • Je ontvangt kinderbijslag;
  • Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor jou geldt;
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • Jouw/jullie vermogen is niet te hoog;
  • Alleenstaande ouders krijgen meer kindgebonden budget (“ouderkop”)

Het kindgebonden budget bestaat uit twee delen, namelijk het basisdeel en het deel voor de alleenstaande ouder, de ouderkop geheten.

Als je recht hebt op het kindgebonden budget dan ontvang je het waarschijnlijk automatisch al. Je hoeft het meestal niet zelf aan te vragen omdat de Belastingdienst het aan jou laat weten als je er recht op hebt.

Is dat niet zo en denk je dat je er toch voor in aanmerking komt, dan kun je zelf contact opnemen met de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kun je ook alvast een proefberekening maken om te kijken hoeveel kindgebonden budget je zou moeten krijgen.

Lees meer: kinderen bij de scheiding.