Kinderverhoor: gaan jij en je partner uit elkaar? Of behandelt de rechtbank een zaak over het ouderlijk gezag of over de omgangsregeling, dan nodigt de rechter jullie minderjarige kind uit voor een gesprek. Dit wordt het kinderverhoor, ook wel het kindgesprek, genoemd.

Hierin krijgt het kind de mogelijkheid om te vertellen wat hij zelf vindt van de situatie. De rechter nodigt behoudens hele bijzondere situaties alleen kinderen uit van 12 jaar of ouder. Wanneer het kind 16 jaar is of ouder, kan de rechter het kind ook vragen stellen omtrent de afspraken die de ouders hebben gemaakt over de kinderalimentatie. Jullie zijn als ouders bij dit gesprek niet aanwezig.

Bij het kinderverhoor gaat het erom dat de rechter kinderen betrekt bij de procedure. Het is dus niet zo dat kinderen mogen kiezen. De scheiding, omgangsregeling, beslissing over ouderlijk gezag of alimentatie heeft soms grote gevolgen voor hen: bij wie gaan ze wonen, hoe vieren ze hun verjaardag, bij wie zijn ze in de zomer- of de kerstvakantie?

De kinderen krijgen in het kindgesprek de gelegenheid om te vertellen wat ze ervan vinden: ze worden ‘gehoord’. Vandaar de juridische term: kinderverhoor. Het gaat om een kort, informeel gesprek, waarin het kind zijn eigen mening mag geven.

Kinderen zijn niet verplicht om naar de rechtbank te komen. Als ze toch gebruik willen maken van de mogelijkheid om hun mening te geven, maar ze willen dit niet in een gesprek doen, kunnen ze een brief schrijven aan de rechter. Dit wordt de kindverklaring genoemd.

Lees meer: kinderen bij de scheiding of de afwikkeling van de scheiding bij de rechtbank.