Co-ouderschap of andere omgangsregeling?  Co-ouderschap houdt in dat je na de scheiding de zorgverdeling gelijk verdeeld tussen de beide ouders. Wanneer kies je wel en niet voor co-ouderschap?

Co-ouderschap of niet?

Co-ouderschap betekent dat je na de scheiding de zorg voor de kinderen fifty-fifty verdeelt. Vaak hebben partners een voorkeur voor co-ouderschap; ze blijven dan allebei een grote rol in het leven van hun kind spelen.

Vraag is vervolgens of het ook bij het kind past. Het kan zijn dat een kind gebaat is bij rust en regelmaat en dat co-ouderschap minder geschikt is. In de gesprekken kan dit aan de orde komen. Ook leeftijd speelt een rol: hele jonge kinderen, t/m ongeveer 4 jaar, zijn het meest erbij gebaat als ze bij de moeder blijven.

Kiezen voor co-ouderschap

Voorwaarden voor co-ouderschap:

  • je moet goed met elkaar kunnen overleggen; over bijvoorbeeld brengen en halen van jonge kinderen en over wisseldagen.
  • je moet ook dicht bij elkaar wonen; een kind moet vanuit beide huizen naar school kunnen.

De invulling van het co-ouderschap wordt besproken en vastgelegd: bijvoorbeeld het kind is om de week bij een ouder of is gedurende één week een aantal dagen bij de ene ouder en bij de andere.

Ook de werkweek van de ouders wordt besproken: als een ouder fulltime werkt is het lastig een groot deel van de verzorging van kinderen op je te nemen. Er kan dan ook besproken worden of een ouder minder kan werken.

Kiezen voor andere omgangsregeling

Als je niet kiest voor co-ouderschap, kan er een omgangsregeling komen. In de gesprekken komt als eerste aan de orde wat de ideeën van beide partners zijn. Met dit als uitgangspunt kan er besproken worden hoe te komen tot goede afspraken.

Afspraak kan bijvoorbeeld zijn: het kind heeft het hoofdverblijf bij de moeder en is een vaste dag in de week en om het weekend bij de vader.

Meer informatie: hoe maak je goede afspraken voor je kinderen bij een scheiding? Wat zijn co-ouderschap ervaringen, hoe vertel ik de kinderen dat we gaan scheiden en een scheiding aanvragen.

 

Leave a Reply