Juridische gevolgen echtscheiding: als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen en je gaat scheiden betekent dat de goederengemeenschap stopt en je afspraken moet maken over de verdeling van de goederengemeenschap (alle bezittingen en schulden).

Ieder heeft recht op de helft van de goederengemeenschap voor zover er geen vermogen is verkregen uit schenkingen of nalatenschappen die zijn uitgesloten van de goederengemeenschap. Ben je getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden, dan dient te worden vastgesteld wat de gezamenlijke bezittingen en schulden zijn en hoe deze worden verdeeld.

Daarnaast zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de verdeling van de zorg voor de kinderen en hoe ieder bijdraagt in de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). Ook zal er bepaald moeten worden of beide partners na de scheiding in eigen levensonderhoud kunnen voorzien en of er behoefte en/of draagkracht is voor partneralimentatie.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een scheidingsconvenant en als er minderjarige kinderen zijn worden de afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan. Deze stukken worden door de advocaat ingediend bij de rechtbank voor de juridische bekrachtiging van de scheiding.

Lees meer over de juridische afhandeling van de scheiding bij de rechtbank.