Inboedel: de inboedel zijn alle spullen of goederen in en om je huis. Denk daarbij aan de bank, tafel, televisie, bed, alle spullen in de kasten, de slaapkamers, tuinmeubilair en alles in de schuur. Het gaat daarbij om goederen die je kan verplaatsen. Een inbouwkast die vastgenageld is aan het huis hoort bijvoorbeeld niet tot de inboedel, maar tot de woning.

Bij een scheiding maak je een verdeling van de inboedel, voor zover de spullen gezamenlijk bezit zijn. Eigen kleding en lijfsieraden zijn daarbij persoonlijk bezit (verknocht) wat niet verdeeld hoeft te worden.

Er zijn verschillende manieren om te komen tot een gelijkwaardige verdeling van de gezamenlijke spullen. De meest gangbare vorm is een verdeling in goederen door het opstellen van een lijst, waarop de verdeling wordt aangegeven. Als deze verdeling scheef is kan dat worden gecompenseerd met een geldbedrag van degene die de meeste spullen houdt. In een enkel geval wordt de gehele inboedel aan de partij toebedeeld die in het huis blijft wonen. De andere partij ontvangt dan ter verrekening van die partij de helft van de overeengekomen waarde van de totale inboedel.