Huwelijkse voorwaarden: met huwelijkse voorwaarden (en partnerschapsvoorwaarden) wordt bedoeld een overeenkomst tussen partners, waarin het recht op bezittingen, inkomen, maar ook schulden (het zogenaamde huwelijksvermogen) van beiden wordt geregeld. Huwelijkse voorwaarden komen partners overeen als ze willen afwijken van het wettelijk vermogensstelsel.

Sinds 1 januari 2018 is de beperkte gemeenschap van goederen van toepassing bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Met voorwaarden bepalen partners welke bezittingen en schulden van hun samen zijn en welke persoonlijk. Bezittingen die tijdens het huwelijk of partnerschap ontstaan, kunnen zo toch van één van de partners blijven. Bijvoorbeeld spaargeld of een erfenis. Daarnaast kan met voorwaarden worden geregeld dat een eigen zaak van één van de partners blijft. Zo blijven zakelijk en privé gescheiden, zodat de andere partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van de onderneming. Bij scheiding hoeft de waarde van de onderneming niet geheel te worden gedeeld. De zaak kan dan dus gewoon doorgaan.

Huwelijkse voorwaarden worden door een notaris opgemaakt en hiervan wordt een akte van de voorwaarden opgemaakt.

De akte van huwelijkse voorwaarden kan worden ingeschreven in het openbaar huwelijksgoederenregister. Wanneer de huwelijkse voorwaarden niet worden ingeschreven, werken ze alleen tussen de echtgenoten onderling. Bepalingen in de huwelijkse voorwaarden kunnen dan niet door de partners tegen derden worden ingeroepen.

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel vóór het sluiten van het huwelijk, als tijdens het huwelijk worden gemaakt.