Hoe zit het als er huwelijkse voorwaarden zijn afgesproken als je gaat scheiden? En wat betekent het verrekenbeding voor ons? Bij huwelijkse voorwaarden zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van de financiën en eigendommen; deze zijn de basis voor afspraken over de verdeling. In onderling overleg en soms onder bepaalde voorwaarden, mag hiervan worden afgeweken.

In gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

In Nederland is het zo geregeld dat je ‘in gemeenschap van goederen’ bent gehuwd of je hebt huwelijkse voorwaarden afgesproken. In het eerste geval is alles fifty-fifty verdeeld, zowel de bezittingen als de schulden.

Bij huwelijkse voorwaarden zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van de eigendommen (zoals de woning of de onderneming), de schulden en de pensioenen. Deze afspraken zijn vastgelegd bij een notaris.

Verrekenbedingen

In veel huwelijkse voorwaarden staan verrekenbedingen, er zijn twee soorten:

  • jaarlijks verrekenbeding: dit houdt in dat je jaarlijks als stel aan tafel moet gaan zitten om vast te stellen wat er dat jaar in totaal aan gespaard inkomen is overgebleven; dat bedrag wordt vervolgens verdeeld over beide partners.
  • finaal verrekenbeding: hierin worden afspraken gemaakt over de verdeling van de eigendommen en schulden bij het einde van het huwelijk. Waarbij het verschil kan maken of het huwelijk door overlijden of door echtscheiding wordt ontbonden. Er kan bijvoorbeeld zijn afgesproken dat de waarde van de woning bij echtscheiding fifty-fifty moet worden verdeeld, ook al is de woning eigendom van één van de twee. Dit gebeurt nog wel eens als één van de partners een onderneming heeft en de woning op naam van de ander is gezet puur en alleen om de woning veilig te stellen bij een eventueel faillissement van de onderneming.

Wat staat er in huwelijkse voorwaarden?

Als er huwelijkse voorwaarden zijn vastgelegd bij een scheiding is mijn eerste vraag als scheidingsbemiddelaar: wat staat er in de huwelijkse voorwaarden? Hoe ziet de verdeling van eigendom eruit en wat is er bijvoorbeeld afgesproken over pensioen? Deze afspraken zijn de basis van de verdeling.

Vervolgens lopen we alle zaken die relevant zijn bij langs. Soms willen de ex-partners toch andere afspraken maken, dan eerder is afgesproken in de huwelijksvoorwaarden. In dat geval is het van belang dat goed gekeken wordt naar de juridische mogelijkheden en de eventuele fiscale gevolgen hiervan. En uiteraard moeten deze afwijkende afspraken duidelijk worden beschreven in het echtscheidingsconvenant. Afspraken maken is altijd maatwerk. Uitgangspunt daarbij is dat je het elkaar weer mogelijk maakt om verder te kunnen.

Samen scheiden mogelijk met de begeleiding van de mediators van Resolve

Resolve Scheidingsbemiddeling regelt de gehele scheiding van mensen die samen eruit willen komen, inclusief de afhandeling bij de rechtbank. Neem contact met ons voor meer informatie of een kosteloos en vrijblijvend informatiegesprek: 085 1302999 of vult u het contactformulier in.

Leave a Reply