Huwelijksakte: wanneer de echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend dan is een uittreksel van de huwelijksakte nodig. Deze wordt uiterlijk 3 maanden voor indiening bij de gemeente opgevraagd en deze kopie van de huwelijksakte gaat origineel naar de rechtbank.

Een huwelijksakte is een wettelijk verbond en wordt bij het huwelijk opgemaakt in bijzijn van een trouwambtenaar en door het echtpaar en getuigen ondertekend. Deze akte ligt opgeslagen bij de desbetreffende gemeente en is het bewijs van het huwelijk. Als aandenken wordt een huwelijksboekje meegegeven maar dit is niet de werkelijke akte.

Lees meer: scheiding aanvragen.