Huwelijks vermogensrecht: het huwelijksvermogensrecht regelt het eigendom, het beheer en de verdeling van de bezittingen en schulden tussen beide echtgenoten. Globaal zijn er drie varianten te duiden: de volledige gemeenschap van goederen, de beperkte gemeenschap van goederen en de huwelijkse voorwaarden waarbij verder afgeweken wordt van de gemeenschap van goederen.

Per 1 januari 2018 is geregeld dat automatisch sprake is van een beperkte gemeenschap van goederen bij het aangaan van een huwelijk of partnerschap.  Alleen de inkomsten, bezittingen en schulden die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen of maken, gaan tot de gemeenschap behoren evenals gezamenlijke eigendommen en schulden van vóór het huwelijk.

Welke afspraken wel of niet zijn gemaakt bij het aangaan van het huwelijk of partnerschap is dus van belang bij de verdeling van bezittingen en schulden bij de scheiding.

Lees meer; hulp bij scheiden.