Vechtscheidingen; ex partners hebben veel ruzie, oplossingen komen niet of nauwelijks tot stand en afspraken over bijvoorbeeld de omgang verlopen erg moeizaam. Drie voorbeelden uit de praktijk

Werkeloosheid na de scheiding: betalen alimentatie een probleem

Marc en Crista zijn 13 jaar getrouwd geweest, ze hebben 2 kinderen van 4 en 8 jaar. Tijdens de mediation zijn de gesprekken emotioneel, beide willen het goed regelen en ze komen tot afspraken. Er wordt bijvoorbeeld een kinderalimentatiebedrag afgesproken voor beide kinderen, waar beide partners mee akkoord gaan. De scheiding wordt 5 maand later formeel uitgesproken.

Na een half jaar wordt Marc werkeloos en gaat hij fors in inkomen achteruit. Hij geeft aan de alimentatie niet meer te kunnen betalen. Christa is echter niet meer voor rede vatbaar en wil een advocaat inschakelen. Ze wil Marc zo dwingen zijn afspraken na te komen. Mede aanleiding voor Christa’s gedrag is dat ze de nieuwe vriendin van Marc (onverwachts) ontmoet had.

Trauma van eerder komt boven: omgangsregeling verloopt moeizaam

Danielle en Frank zijn 20 jaar getrouwd geweest en hebben 2 puberzonen. Frank had zich altijd in zijn leven staande gehouden door te liegen en bedriegen. Danielle kon en wilde hier niet langer mee omgaan en wilde scheiden. Wat je ziet in stressperiodes is dat iemand geraakt wordt en zo een trauma van eerder naar boven kan komen. Extra trigger was dat Frank hoorde dat Danielle een nieuwe vriend had.

Er ging veel ‘open’ bij Frank, waardoor hij zich moeilijk staande kon houden. Afspraken over de omgang van de kinderen verliepen moeizaam. Danielle maakte zich grote zorgen als hun zonen naar hun vader gingen; er werd niet gekookt en Frank stelde geen enkele grens. Aan de andere kant kozen de zonen steeds partij voor hun ‘zwakke’ vader. Dit alles leidde tot veel spanningen en ruzies.

Stroom van verwijten: geen gesprek mogelijk

Robert is sinds een paar weken uit de gezamenlijke woning weggegaan. Denise kan erg moeilijk met deze situatie omgaan. Ze neemt het Robert erg kwalijk, dat hij haar verlaten heeft, ook omdat Robert haar verlaten heeft voor een andere vrouw.

Denise blijft Robert sms’en en uit constant haar kwaadheid en verwijten naar hem. Ze verwijt hem dat hij haar en de kinderen alleen heeft gelaten voor een ander. Robert kan de constante stroom van beledigingen niet meer aan en wil niet meer met Denise aan tafel voor mediation en dreigt naar een advocaat te gaan.

Lees meer: hoe ziet een goede/oplossingsgerichte bemiddeling eruit?, kinderen en scheiding en onze werkwijze bij mediation.

 

Leave a Reply