Hoe lang duurt een scheiding? Een vaak voorkomend misverstand is dat de scheiding snel geregeld is. “We zijn over alles al uit en kan op papier gezet worden en bij de rechtbank ingediend worden”.

Echter om de afspraken die gemaakt zijn en juridisch vast gelegd worden ook lang houdbaar te maken is het tot stand komen van de afspraken en de intenties hiervan noodzakelijk. Het is belangrijk goed na te denken over de afspraken want als het convenant bij de rechtbank is geweest kan het niet zomaar aangepast worden.

Het is begrijpelijk dat veel mensen niet te lang willen stilstaan bij het verleden en telkens het verlies willen voelen. En dat men snel een nieuwe start willen maken wanneer de scheiding ook echt geaccepteerd is.

Het proces waarin tijd en gevoelens ook een belangrijk onderdeel vormen. Je kunt je voorstellen dat iemand een beslissing kan maken vanuit een schuldgevoel of dat de wens snel een woning te kunnen kopen de beslissingen kunnen beïnvloeden. Of dat er nog hoop is dat de ander terug komt of blijft.

De scheidingsmelding (”ik wil scheiden”) is erg belangrijk aan het begin van het mediation-traject. De boodschap van de scheiding moet verwerkt worden. Voor de ontvanger gaat het proces van scheiden vaak te snel en voor de boodschapper gaat dit te langzaam omdat hij/zij voorafgaande de scheidingsmelding al een heel proces van afscheid voor zichzelf doorlopen heeft.

Gemiddeld duurt een scheiding naar de rechtbank 3 tot 4 maanden. Waarvan gemiddeld 6 weken vanaf moment tekenen van een convenant, via de rechtbank tot aan inschrijving in de Burgerlijke stand (bij huwelijk en geregistreerd partnerschap). Naast de verwerkingen achter de schermen zullen er 3 tot 8 gesprekken om tafel nodig zijn. Afhankelijk van de situatie en ieders proces van rouw en overwegingen of wat er extern geregeld moet worden.

Tijdens het mediation-traject bespreken we zaken als de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie, pensioenen, vermogens en schulden en natuurlijk de woning. Met name de woning brengt onzekerheden mee en heeft tijd nodig om die zekerheden te verzamelen. De mediator van Resolve zal jullie overwegingen goed uitvragen en allerlei denkbare situaties in de toekomst aankaarten. Veelal is men zich er niet van bewust dat ook niet wenselijke situaties kunnen ontstaan en dan de afspraken niet hierop zijn gemaakt. Deze ondenkbare situaties zal de mediator ook benoemen. Alle discussies moeten zijn geweest wanneer de afspraken bij de rechter komen.

Wanneer de scheiding reeds ingeschreven is en er komt toch nog een discussie omdat een onderwerp onvoldoende besproken en beschreven is, dan kan mediation alleen toegepast worden wanneer beiden bereid zijn om tafel te gaan. Daarom is het van belang om veel aandacht en tijd in de scheidingsbemiddeling te hebben.

Lees meer: wat houdt scheiden met mediation in?