Het huwelijksregister:  is het register van de Burgerlijke Stand waarin de huwelijksaktes worden bewaard.

Bij het aangaan van het huwelijk wordt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente de huwelijksakte opgesteld. Na de huwelijkssluiting wordt de akte door de ambtenaar in het Huwelijksregister geregistreerd en bewaard. Op de huwelijksakte staan de gegevens van het zogenoemde burgerlijk huwelijk vermeld, zoals de namen en gegevens van de partners, plaats en tijdstip van de huwelijkssluiting en de namen van de getuigen.

Soms vragen instanties om bewijs van het huwelijk of partnerschap. Hiervoor kan een uittreksel uit het register worden aangevraagd.

In geval van scheiding wordt de scheiding pas officieel op het moment waarop de door de rechtbank gegeven echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het Huwelijksregister.

Lees meer: scheiding aanvragen.