Heffingskorting: zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Je betaalt hierdoor minder belasting en premies. Er zijn verschillende soorten heffingskortingen. De meest bekende zijn: Algemene heffingskorting, Arbeidskorting, Inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke heffingskortingen zoals: voor AOW’ers, jonggehandicapten, levensloopverlofkorting en voor groene beleggingen.