Gezinsinkomen: het netto besteedbaar gezinsinkomen (NBI) is nodig als uitgangspunt voor de behoeftebepaling bij een alimentatieberekening voor het bepalen van de kinderalimentatie. Het netto gezinsinkomen wordt berekend door de inkomens van beide partners bij elkaar op te tellen. Hierop worden de verschuldigde belastingen in mindering gebracht.