Gemeenschap van goederen: tot 1 januari 2018 was een huwelijk in gemeenschap van goederen de standaard. Alle bezittingen en schulden werden na de huwelijksvoltrekking gemeenschappelijk. Bij echtscheiding worden de bezittingen en schulden bij helfte verdeeld.

Sinds 2018 geldt het nieuwe huwelijksvermogensrecht, inhoudende dat alleen wat tijdens het huwelijk verkregen wordt nog verdeeld moet worden. Gemeenschap van goederen is nog wel mogelijk, dit dient via huwelijksvoorwaarden door een notaris te worden vastgelegd.

Lees meer; hulp bij scheiden.