Gefinancierde rechtsbijstand: onder voorwaarden kan men in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Veelal bekend als “pro-deo”. Ook voor mediation kan gefinancieerde rechtsbijstand worden aangevraagd mits de betrokken mediator hiertoe bevoegd is. Aan het inkomen en het vermogen worden voorwaarden gesteld.

Lees ook: toevoeging bij scheiding.