Financiën bij echtscheiding: hoe regel je bij scheiding de financiën. Denk aan schulden, inboedel, pensioenen en een erfenis.

Inboedel bij scheiding

Vaak wordt de inboedel in onderling overleg verdeeld. Krijgt één van beide echter het grootste gedeelte van de inboedel, dan kan er wel een verrekening plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld via het spaargeld. Voorbeeld: één houdt alle meubilair in de woning; de ander krijgt hiervoor een financiële vergoeding.

Bij de auto: wat is de waarde van de auto, wie houdt de auto en hoe wordt de waarde verrekend?

Pensioenen bij scheiding

Allebei hebben jullie recht op de helft van elkaars pensioen, wat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. Vervolgens bespreken we of en hoe de pensioenen verdeeld worden. Besproken wordt oa:

  • heeft u zaken over het pensioen vastgelegd in huwelijkse voorwaarden?
  • heeft u (bank) gespaard voor uw pensioen?
  • is er sprake van een idee/plan hoeveel jaar u nog wilt werken, waar u rekening mee wilt houden?

Erfenis / schenking met uitsluiting bij scheiding

Heeft één van beiden een schenking of nalatenschap ontvangen tijdens het huwelijk? Welke waarde heeft deze en was deze eventueel voorzien van een uitsluitingsclausule.

Uit de praktijk: Uit de nalatenschap van de vader van de vrouw is €100.000 ontvangen voorzien van een uitsluitingsclausule. Deze waarde behoort dan tot het privévermogen van de vrouw en hoeft dus niet te worden gedeeld. Dit is gedeeltelijk in het huis gegaan en er is een caravan voor gekocht.

In de mediation gesprekken wordt besproken: hoeveel resteert van dit bedrag? En wat is de aanspraak daarop? Wat is in de woning geïnvesteerd? Bij een eventuele overwaarde krijgt de vrouw haar investering in principe terug. Dit moet wel beschreven en te herleiden zijn, om vast te stellen wat de aanspraak van de vrouw is op de overwaarde van de woning.

Meer info: waar op letten bij financien bij scheiding/kapitaal rekening en schulden, eigen woning bij scheiding en onze werkwijze bij mediation.

Een gezamenlijke mediator om uw hele scheiding te regelen

Resolve regelt uw hele scheiding als u er samen uit wilt komen. Inclusief de afhandeling bij de rechtbank. Neem contact met ons op voor meer informatie of een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Belt u het landelijke informatienummer 085 1302999 (ook ’s avonds en in het weekend), neem rechtstreeks contact op met een mediator in uw regio of vult u het contactformulier in.

Leave a Reply